Tietopankki

Mitä tarkoitamme monimuotoisuudella ja inklusiivisuudella?

Työpaikkojen monimuotoisuus on ihmisten välisten erojen ymmärtämistä, hyväksymistä ja arvostamista mukaan lukien, mutta ei kuitenkaan rajoittuen sukupuoleen, ihonväriin, uskontoon, etnisyyteen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn, kieleen, vammaisuuteen, tai muihin marginalisoituihin ominaisuuksiin kuten meidän kokemuksiin, mistä olemme kotoisin, keitä olemme ja miltä näytämme.

 

Inklusiivisuus on sellaisen työympäristön saavuttamista, jossa kaikkia ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti, heillä on käytössään yhdenvertaiset mahdollisuudet ja resurssit, ja he kokevat voivansa täysin osallistua organisaation menestykseen. Inklusiivisuus edistää avoimuutta, psykologista turvallisuutta ja osallisuuden tunnetta, ​​uusien ideoiden vastaanottamista ja kaikkien äänien oikeudenmukaista kuulumista. Inklusiivisuus luo ympäristön, jossa psykologinen turvallisuus mahdollistaa haavoittuvuuden ja rakentavan keskustelun.

 

Tutkimuksia ja tietoa monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta

Olemme keränneet tähän tietopankkiin viimeisimmät tutkimukset ja parhaat käytännöt ympäri maailmaa. Voit vapaasti jakaa tietoa työtovereidesi ja ystävien kanssa.

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus urheilussa ja tiimityössä

Artikkeleita D&I:n merkityksestä urheilussa ja tiimien rakentamisessa.

Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden mittaaminen 

Artikkeleita 
datasta

D&I tapaustutkimus

Yritysten Tuoreimmat raportit ja tapaustutkimukset

Työkulttuuri

Artikkeleita organisaatio-kulttuurista

How Gender Bias Corrupts Performance Reviews and What to Do About It
Harvard Business Review

 

The World is Relying on a Flawed Psychological Test to Fight Racism
Quartz

13 Benefits and Challenges of Cultural Diversity in the Workplace

Hult

Why Inclusive Leaders Are Good for Organizations, and How to Become One

Harvard Business Review


Recognizing Our Privileges and Deconstructing Unconscious Biases are Crucial Life Working Skills

Inklusiiv Media

Viestintä + tuote- ja palvelusuunnittelu

Artikkeleita viestinnästä sekä palvelu- ja tuotesuunnitte-lusta

Eettiset ohjeet + lainsäädäntö Suomessa

Artikkeleita eettisistä ohjeista ja Suomen lainsäädännöstä

Inklusiiv Code of Conduct

18 of the Best Code of Conduct Examples 
i-sight

How to Develop a Code of Conduct for Your Company

The Balance Careers

 “Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta” 8.8.1986/609 
Finlex

“Yhdenvertaisuuslaki” 30.12.2014/1325

Finlex

 

Työpaikkojen tasa-arvosuunnittelu

Tasa-arvovaltuutettu

Työpaikkojen yhdenvertaisuussuunnittelu

Työsuojelu

Palkkasyrjintä 

Tasa-arvovaltuutettu

Työnantajan velvollisuudet

Minilex

Liity kannattaja-jäseneksi

Yrityksille ja
organisaatioille